• Úvod
  • Zmeny v ambulantnej starostlivosti v súvislosti s KORONAVÍRUSOM – COVID-19

Zmeny v ambulantnej starostlivosti v súvislosti s KORONAVÍRUSOM – COVID-19

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s KORONAVÍRUSOM   dňom 20. 03. 2020 budú ordinačné hodiny na všetkých ambulanciách NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov do 12. 00 hod. s výnimkou:

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast,

Všeobecná ambulancia pre dospelých I., II.

Obidve ambulancie budú ordinovať bez zmeny.

 

Dočasne sa pozastavuje činnosťna:

Psychologickej ambulancii,

Anestéziologickej ambulancii,

Dennom kožnom stacionári.

 

Taktiež sa dočasne pozastavuje činnosťna Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a vykonávanie všetkých procedúr na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – časť SVaLZ z dôvodu reprofilizácie.

 

MUDr. Marián Petko, MPH                                                                           

               riaditeľ n.o.

 

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky