• Úvod
  • Zmena prevádzky na CT pracovisku od 7. januára 2020

Zmena prevádzky na CT pracovisku od 7. januára 2020


Oznamujme Vám, že od 07. januára 2020 na Rádiologickom oddelení nebudeme vykonávať CT vyšetrenia a to z dôvodu:

- rekonštrukčných prác celého pracoviska,

- inštalácie nového 128 slajdového CT prístroja.

Predpokladaná doba rekonštrukcie a inštalácia nového prístroja je 10 týždňov. Projekt je financovaný z EÚ fondov. Zároveň Vám ponúkame CT pracoviska , ktoré budú zabezpečovať CT vyšetrenia

 

Zoznam CT pracovísk ktoré budú zabezpečovať CT vyšetrenia

 

S pozdravom a ďakujeme

 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky