• Úvod
  • Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie

Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie

Vážení pacienti                                                                                                                                                           

                                                                      

Oznamujeme Vám, že od 08.07.2019 do 19.08.2019 dochádza  na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie k zmene poskytovania zdravotnej starostlivosti nasledovne:

 

- Pondelok – piatok 07:00 hod. – 15:00 hod. budeme zabezpečovať dve  ambulancie chirurgicko – traumatologické.

- Urgentný príjem - Chirurgickú pohotovosť budeme zabezpečovať (nonstop)  cez pracovný týždeň, soboty, nedele a sviatky tak ako doposiaľ.

- Na lôžkovom  Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie budeme zabezpečovať  (nonstop) cez pracovný týždeň, soboty, nedele a sviatky akútnu zdravotnú  starostlivosť(okrem operačných zákrokov)

- V danom období nebudeme vykonávať plánované operačné zákroky, ktoré  začneme realizovať  od septembra 2019.

- Akútne operačné zákroky budeme pre Vás zabezpečovať v spolupráci s FNsP Prešov, NsP Poprad a Záchrannou zdravotnou službou.    

- V danom období budeme zabezpečovať zdravotnú starostlivosť  na všetkých  ostatných oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  tak ako doposiaľ.

 

Ako hlavné dôvody dočasného stavu  uvádzame:

- dobudovanie urgentného príjmu,  v čo najkratšom čase s čím súvisí:  

- nevyhnutné uzatvorenie  centrálnej sterilizácie  a operačných sál z dôvodu  výmeny vzduchotechniky, klimatizácie a stavebných úprav,

- prechodný nedostatok lekárov na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie hlavne z dôvodu ich nedostatku a PN lekárov.

 

Pri akútnom stave  volajte tiesňovú linku tel.: 155

Ak v akútnom stave – ktorý si vyžaduje chirurgické ošetrenie prídete osobne do NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov tak sa o Vás postarajú na Urgentnom príjme- Chirurgickej pohotovosti.

 

Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie, ale tento súčasný stav je nevyhnutný z dôvodu zlepšenej zdravotnej starostlivosti od septembra 2019.

 

 

S úctou

                                                               MUDr. Marián PETKO, MPH

                                                                               riaditeľ n.o.

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky