• Úvod
  • Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie

Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie

Vážení pacienti,

 

Oznamujeme Vám, že dňom 02.09.2019 po ukončení stavebných a technologických úprav na Oddelení centrálnej sterilizácie, Oddelení centrálnych operačných sál, Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie a po doplnení počtov lekárov dochádza k zmene poskytovania zdravotnej starostlivosti nasledovne:

-         Pondelok – piatok 07:00 hod. – 15:00 hod. budeme zabezpečovať dve ambulancie chirurgicko – traumatologické.

-         Urgentný príjem chirurgický – traumatologická časť budeme zabezpečovať 24/7 (nonstop) cez pracovný týždeň, soboty, nedele a sviatky.

-         Na lôžkovom Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie budeme zabezpečovať 24/7 (nonstop) cez pracovný týždeň, soboty, nedele a sviatky akútnu chirurgickú zdravotnú starostlivosť vrátane 

          hospitalizácii.

-         Budeme vykonávať chirurgické konziliárne vyšetrenia u pacientov na všetkých lôžkových oddeleniach vrátane chirurgických preväzov.

-         Budeme vykonávať všetky  akútne a plánované operačné zákroky v odbore chirurgia a úrazová chirurgia, tak ako pred rekonštrukčnými  prácami.

-         Naďalej budeme vykonávať komplexnú diagnostiku a liečbu na všetkých lôžkových oddeleniach vrátane Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

 

Dovoľte, aby som sa touto cestou za doterajšiu spoluprácu, čo najsrdečnejšie poďakoval.

 

 

S úctou

 

 

 

                                                               MUDr. Marián PETKO, MPH

                                                                               riaditeľ n.o.