• Úvod
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujú všetky ambulancie a denné stacionáre

Zdravotnú starostlivosť poskytujú všetky ambulancie a denné stacionáre

V Bardejove, 22.02. 2021

 

 

Oznamujeme Vám, že  v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

sú otvorené a poskytujú zdravotnú starostlivosť

 

všetky ambulancie a denné stacionáre

 

 

 

S úctou                                                                MUDr. Marián Petko, MPH  v. r.

                                                                                     riaditeľ

                                                               

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky