• Úvod
  • Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice

Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice

Na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. vydávam  dňom 06.03.2020  

 

Z Á K A Z   N Á V Š T E V  

 

na všetkých lôžkových oddeleniach z dôvodu zabrániť šíreniu  koronavíru a vzniku ochorenia COVID-19.

Rozhodnutie má neodkladný účinok, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí v zmysle zákona č. 71/1967 zbierky.

 

V tomto období sa v Nemocničnej kaplnke nebudú        konať Sväté omše a Gréckokatolícke sväté liturgie.

Taktiež v tomto období bude Hlavný bufet v Pavilóne obchodno-prevádzkovom počas víkendov zatvorený.

 

             MUDr. Marián Petko, MPH, v.r.

                 riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky