• Úvod
  • Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice

Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice

Na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. vydávam 

 

dňom 23.09.2020  

 

Z Á K A Z   N Á V Š T E V  

 

na všetkých lôžkových oddeleniach

 

z dôvodu zabrániť šíreniu  koronavíru a vzniku ochorenia COVID-19.

 

V tomto období sa v Nemocničnej kaplnke nebudú konať Sväté omše a Gréckokatolícke sväté liturgie.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                        MUDr. Marián Petko, MPH v.r.

                                                                                                                                                                   riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

                                                                    


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky