• Úvod
  • Záchranná zdravotná služba

Záchranná zdravotná služba

Záchranná zdravotná služba sa nachádza v pavilóne  Záchrannej zdravotnej služby a Dopravnej zdravotnej služby

 

 

Primár : MUDr. Juraj Patráš
   
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 146
  mobil : 0918 764 113
  e-mail : jurajpatras@nsp-bardejov
   
Vedúca sestra : Jozef Šoltýs
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 180
  e-mail : jozefsoltys@nsp-bardejov.sk 
   
  • Centrálny dispečing pohotovosti: dispečing rýchlej lekárskej pomoci, polície, hasičskejzáchrannej služby
telefón : 112
  • Rýchla zdravotná pomoc :
telefón : 054 / 4788 114
  • Rýchla lekárska pomoc :
telefón : 054 / 4788 419
  • Záchranna zdravotná služba Raslavice :
  telefón : 054 / 4706 197