• Úvod
  • Záchranna zdravotná služba

Záchranna zdravotná služba

Zabezpečovanie akcií stacionárnym použitím sanitného vozidla :

 

Pristavenie a odstavenie vozidla 1 EUR / km
   
Posádka s lekárom - pracovný deń 40 EUR / hod.
                                        - sobota, nedeĺa, sviatky 60 EUR / hod.
   
Posádka bez lekára - pracovný deň 25 EUR / hod.
                                         - sobota, nedeĺa, sviatky 40 EUR / hod.

 

V prípade záujmu využiť túto službu :

• je potrebné doručiť na Riaditeľstvo NsP Sv. Jakuba, n.o. žiadosť, ktorá obsahovať následovné údaje :

  - dátum začatia a ukončenia akcie

  - o aký typ akcie máte záujem

  - miesto konania akcie

  - uviesť organizátora akcie

  - uviesť či máte záujem o posádku s lekárom , alebo bez lekára

  - kontaktnú osobu  s kontaktnými údajmi

 

po schválení Vašej žiadosti Vám bude doručené stanovisko s ďalšími potrebnými informáciami.

po ukončení akcie Vám bude vystavená faktúra, ktorú je potrebné uhradiť  v pokladni NsP Sv. Jakuba, n.o., alebo bankovým prevodom.

 

Bližšie informácie :

 

Záchranná zdravotná služba : Prim. MUDr. Juraj Patráš
   
Kontakt : telefón . 054 / 4788 146
  mobil : 0918 764 113
  e-mail : jurajpatras@nsp-bardejov
   
  vedúca sestra : Jozef Šoltýs
   
  telefón : 054 / 4788 180
  e-mail : jozefsoltys@nsp-bardejov.sk
   
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky