• Úvod
  • Začali sme vykonávať artroskopické diagnostické a liečebné výkony

Začali sme vykonávať artroskopické diagnostické a liečebné výkony

Oznamujeme Vám, že na Oddelení centrálnych operačných sálTraumatologickom oddelení sme začali vykonávať artroskopické diagnostickéliečebné výkony.

 Odbornými garantmi MUDr. Igor Smolko, špecializáciaodbore ortopédiaMUDr. Marek Mantič, špecializáciaodbore traumatológia.

Zdravotnú starostlivosť sme rozšírili o spektrum operačných výkonov : ošetrenie meniskov parciálnou, alebo subtotálnou menisektómiou, suturu meniskov technikou outside – in v prednej porcii menisku, odstránenie kĺbnych myšiekcudzích telies, ošetrenie chondrálnych lézií, artroskopicky asistovane ošetrenie zlomenín, ošetrenie chondrálnych defektov technikov mikrofraktúr.

Výkony  vykonávame  u ambulantnýchhospitalizovaných pacientovsúlade so zákonmi č.576/2004 Z.z., 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov.

Po medicínskej stránke dôjde k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V súčasnej dobe sa zameriavame na artroskopie kolenného kĺbu.

Indikácie :

Hemartros

Lézie meniskov

Osteochondritis dissecans

Intraartikulárne zlomeniny proximálneho konca tíbie

 

Kontakt :  

Traumatologická ambulancia

Ordinačné hodiny : utorok: 8. 30 – 14. 00 hod.

                                streda: 7. 30 – 13. 00 hod.

                                štvrtok: 8. 30 – 16. 00 hod.

                                piatok: 7. 30 – 13. 00 hod.

Tel.. 054 / 4788 152