• Úvod
  • Začali sme vykonávať antigénové rýchlotesty na COVID-19

Začali sme vykonávať antigénové rýchlotesty na COVID-19

Dňom 16. novembra 2020 sme  v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov začali vykonávať antigénové rýchlotesty na COVID-19

 

Čas odberov:

Pondelok až piatok: 12. 00 – 15. 30 hod.

 

Miesto odberov:

Mobilné odberové miesto (MOM)  - pred vstupom do NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

 

Dňom zriadenia sa rušia všetky poplatky za antigénové rýchlotesty.

 

S úctou                                                              

 

MUDr. Marián Petko, MPH  v. r.

             riaditeľ

                                                               

 

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky