• Úvod
  • Začali sme skúšobnu prevádzku nového Mamografického prístroja

Začali sme skúšobnu prevádzku nového Mamografického prístroja

Oznamujeme Vám, že dňom 01. 02 2021 začíname so skúšobnou  prevádzkou nového Mamografického prístroja.

 

Na mamografické vyšetrenie sa je možné objednať:

 

 

Osobne  - na Centrálnom príjme RDG (Pavilón hlavný monoblok)

 

Zaslaním žiadanky poštou:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

RDG - MMG pracovisko

Sv. Jakuba 21

085 01 Bardejov

 

Elektronicky – zaslaním e-mailu:

mmgnspbj@nsp-bardejov.sk

 

 

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                        MUDr. Sylvia Vyskočová v.r.

                                                                            primárka RDG oddelenie                                                   

 

                                                                          MUDr. Marián Petko MPH v. r.

                                                                            riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o.


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky