• Úvod
 • Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

 

- staňte sa súčasťou nášho tímu na pracovných pozíciach:

 

 

LEKÁR / LEKÁRKA pre odbory:

 

 

 •  urgentná medicína

 

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce. Špecializácia vítaná.

Mzda:  
lekári so špecializáciou: od 2 511,60 € mesačne + osobné hodnotenie
lekári bez špecializácie: od 1 365 € mesačne + osobné hodnotenie

 

 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • gynekológia a pôrodníctvvo
 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • rádiológia
 • hematológia a transfúziológia
 • patologická anatómia
 • psychiatria
 • geriatria ( Liečebňa dlhodobo chorých )

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce. Špecializácia vítaná.

Mzda:  
lekári so špecializáciou: od 2 511,60 € mesačne + osobné hodnotenie
lekári bez špecializácie: od 1 365  € mesačne + osobné hodnotenie

 

 

 •  ústavná pohotovostná služba na pracoviská:

 

- Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

- Záchranná zdravotná služba

- Interné a geriatrické oddelenie.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,  prax v odbore

Odmena: nad rámec  platnej legislatívy

 

 • Ukrajinskí  lekári pre odbory:

 

- Urgentná medicína

- Vnútorné lekárstvo

- Rádiológia

- Patologická anatómia

- OAIM

Požiadavky: úplné VŠ vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo (nadobudnutie kvalifikácie lekár podľa predpisov UA), rozhodnutie MŠVVŠ SR o uznaní kvalifikácie, doplňujúca (jazyková, odborná) skúška, prax v danom  odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Poplatok za doplňujúcu skúšku uhradíme.

Mzda: od 1 365 € mesačne + osobné hodnotenie

 

 • Rezidentské štúdium:

 

-  Všeobecné lekárstvo 

-  Pediatria

- Vnútorné lekárstvo

- FBLR

- Pedopsychiatria

Mzda:  1 365 € mesačne

 

 

SESTRA

 

 •   pre odbor Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 •   na  lôžkové oddelenia do nepretržitej prevádzky.

 

Miesta sú vhodné aj pre absolventky.

Požiadavky : ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore sestra, empatia, komunikatívnosť spoľahlivosť, zodpovednosť.

Mzda: od 971,88 € mesačne  (priemerný plat 1174 € mesačne )

 

ABSOLVENTSKÁ PRAX

 

 zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov  na výkon absolventskej praxe.

Výška príspevku:

65 % zo sumy životného minima  (vypláca UPSVaR)

 

VEDÚCI ODBORU ĽUDSKÝCH ZDROJOV

 

Požiadavky:

-         VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním: ľudské zdroje a personálny manažment, ekonomické alebo právne vedy

-         Občianska a morálna bezúhonnosť

-         Minimálne 5 rokov praxe v personálnej a mzdovej oblasti

-         Riadiace a komunikačné schopnosti

 

Mzda od 1 400- € , osobný a riadiaci príplatok

 

 

PRACOVNÍK NA ODD: ENERGETIKY, VODNÉHO A TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA

 

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie  technického smeru (min. I. stupeň), analyzovanie a riešenie problémov, spoľahlivosť, zodpovednosť

 

Mzda: od 1 200 € mesačne

 

 

UPRATOVAČKY - starobné dôchodkyne

 

na zastupovanie formou dohody

Mzda: 3,58 € / 1 hod.

 

 

BENEFITY :

 

- finančné zvýhodnenie operačných odborov

- možnosť karierného rastu a podpora pri zvyšovaní kvalifikácie

- príplatky nad rámec Zákonníka práce

- zamestnanecké zľavy na využitie služieb a nákup v prevádzkach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- bohatý sociálny program

- možnosť zabezpečenia ubytovania

- parkovanie v areáli

- mobilný telefón pre vybrané pracovné pozície

- rekreačné poukazy

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

 

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

 

Informácie: 

 

Odbor ľudských zdrojov: Ing. Eva Kudasová
  tel.: +421 54 4788 633
  mob.: + 421 918 764 132
  e-mail: evakudasova@nsp-bardejov.sk
   

 

 

Vážení uchádzači o zamestnanie,

v prípade, že chcete pracovať pre našu spoločnosť, máte možnosť nám poskytnúť súhlas, v ktorom nám dovoľujete uchovávať Váš zaslaný životopis s prílohami pre ďalšie spracovanie a uchovanie v našej databáze.

V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov odo dňa zaradenia žiadosti do našej databázy alebo 12 mesiacov od skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel sú úplne dobrovoľné.

Ako môžete svoj súhlas odvolať

Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@nsp-bardejov.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Partneri:

https://sk.jooble.org/
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky