• Úvod
 • Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

 

- staňte sa súčasťou nášho tímu na pracovných pozíciach:

 

 

LEKÁR / LEKÁRKA pre odbory:

 

 

 • chirurgia a traumatológia

 

Miesta sú vhodné aj  pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce. Špecializácia vítaná.

Mzda:  
lekári so špecializáciou:  od 2 194,20 € mesačne + osobné hodnotenie + náborový príspevok 2 400,- €
lekári bez špecializácie:  od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie + náborový príspevok 1 200,- €

 

 • anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína

 

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce. Špecializácia vítaná.

Mzda:  
lekári so špecializáciou: od 2 194,20 € mesačne + osobné hodnotenie + náborový príspevok 1 200,- €
lekári bez špecializácie: od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie + náborový príspevok    600,- €

 

 • pneumológia a ftizeológia
 • vnútorné lekárstvo
 • pediatria
 • rádiológia
 • hematológia a transfúziológia
 • dermatovenerológia
 • patologická anatómia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce. Špecializácia vítaná.

Mzda:  
lekári so špecializáciou: od 2 194,20 € mesačne + osobné hodnotenie
lekári bez špecializácie: od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie

 

 

 •  ústavná pohotovostná služba na pracoviská:

 

- Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

- Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

- Záchranná zdravotná služba

- Interné a geriatrické oddelenie.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,  prax v odbore

Odmena: nad rámec  platnej legislatívy

 

 • Ukrajinskí  lekári pre odbory:

 

- Chirurgia

- Traumatológia

- Vnútorné lekárstvo

- Rádiológia

Požiadavky: úplné VŠ vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo (nadobudnutie kvalifikácie lekár podľa predpisov UA), rozhodnutie MŠVVŠ SR o uznaní kvalifikácie, doplňujúca (jazyková, odborná) skúška, prax v danom  odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Poplatok za doplňujúcu skúšku uhradíme.

Mzda: od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie

 

 • Rezidentský program:

 

-  Všeobecné lekárstvo 

-  Pediatria.

Mzda: 1 192,50 € mesačne

 

 

SESTRA

 

 

 •   na  lôžkové oddelenia do nepretržitej prevádzky.

 

Miesta sú vhodné aj pre absolventky.

Požiadavky : ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore sestra, empatia, komunikatívnosť spoľahlivosť, zodpovednosť.

Mzda: od 849,06 € mesačne

 

ABSOLVENTSKÁ PRAX

 

 zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov  na výkon absolventskej praxe.

Výška príspevku: 65 % zo sumy životného minima  (vypláca UPSVaR)

 

UPRATOVAČKY - starobné dôchodkyne

 

na zastupovanie formou dohody

Mzda: 2,99 € / 1 hod.

 

 

BENEFITY :

 

- finančné zvýhodnenie operačných odborov

- možnosť karierného rastu a podpora pri zvyšovaní kvalifikácie

- príplatky nad rámec Zákonníka práce

- zamestnanecké zľavy na využitie služieb a nákup v prevádzkach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- bohatý sociálny program

- možnosť zabezpečenia ubytovania

- parkovanie v areáli

- mobilný telefón pre vybrané pracovné pozície

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

 

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

 

Informácie: 

 

Odbor ľudských zdrojov: Ing. Eva Kudasová
  tel.: +421 54 4788 633
  mob.: + 421 918 764 132
  e-mail: evakudasova@nsp-bardejov.sk
   

 

 

Vážení uchádzači o zamestnanie,

v prípade, že chcete pracovať pre našu spoločnosť, máte možnosť nám poskytnúť súhlas, v ktorom nám dovoľujete uchovávať Váš zaslaný životopis s prílohami pre ďalšie spracovanie a uchovanie v našej databáze.

V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov odo dňa zaradenia žiadosti do našej databázy alebo 12 mesiacov od skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel sú úplne dobrovoľné.

Ako môžete svoj súhlas odvolať

Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@nsp-bardejov.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Partneri:

https://sk.jooble.org/