Vodoliečba

Vodoliečba  
   
  • Vírivý kúpeľ horných končatín - 15 minút
3 EUR
  • Vírivý kúpeľ dolných končatín - 20 minút
3 EUR
  • Celkový vírivý kúpeľ - 20 minút
5 EUR
  • Podvodná masáž - 20 minút
5 EUR
  • Perličkový kúpeľ - 15 minút
5 EUR
  • Uhličitý kúpeľ - CO2 - 15 minút
5 EUR