• Úvod
  • Venované prim. MUDr. Andrejovi Havrillovi

Venované prim. MUDr. Andrejovi Havrillovi

 

 

Tak ako narodenie i smrť patrí k nášmu životu. Možno si ani neuvedomujeme, že vo chvíli, keď sa rodíme začínajú sa nenávratne odrátavať naše hodiny a dni. Smrť je neoblomná a prichádza vtedy, keď to najmenej čakáme, keď to chce ona. Jedného dostihne uprostred cesty, druhého hneď na začiatku, iného v pokročilej starobe. Všetci máme namierené na to isté miesto, aj keď každý v inom čase. Uvedomujeme si to. A predsa každá smrť blízkeho človeka nás nájde nepripravených, bolestivo sa nás dotýka, nemôžeme tomu uveriť. O to bolestivejšie je, ak ide o človeka, ktorý 48 rokov svojho života, ako zamestnanec bardejovskej nemocnice venoval ľuďom trpiacim chorobami, ale aj sám vzdoroval zákernej chorobe, ktorá si zobrala na pomoc COVID 19.

 

  Každý z nás pociťuje bolesť po svojom, ale všetkých rovnako sa nás dotkla správa, že vo veku nedožitých 64 – rokov, 8. januára 2021, dotĺklo srdce dobrého a úprimného človeka, starostlivého manžela, uznávaného odborníka, primára Rádiologického oddelenia NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov MUDr. Andreja Havrillu. V tejto chvíli si bolestne uvedomujem, že v mnohých srdciach zostane po ňom prázdne miesto.

 

    MUDr. Andrej Havrilla pracoval v bardejovskej nemocnici od 1.8.1982, ako lekár rádiológ, od roku 1995, ako primár oddelenia, ale aj okresný štátny lekár, od roku 1996 aj ako krajský štátny lekár. Mnohí ho poznajú ako poslanca MsZ Bardejov, či poslanca VÚC Prešovského kraja. Bol predsedom SRLK v Bardejove, viceprezident RLK v Prešove a člen prezídia RLK v Prešove, či podpredseda Disciplinárnej komisie SLK v Bratislave. Jeho meno je spojené s rozvojom a modernizáciou bardejovskej rádiodiagnostiky, ale neodmysliteľnou organizátorskou prácou pri odborných podujatiach regionálneho, republikového i medzinárodného významu.

 

   Chcel by som i touto cestou vzdať úctu a hold človeku, ktorý práve odišiel z pozemského života. Nebohý svojou poctivou a svedomitou prácou, s odbornou erudíciou i s darom od boha vykonávať aj tie najnáročnejšie rádiologické vyšetrenia, korektným vzťahom k svojmu okoliu, k svojím priateľom, k svojej rodine, ale aj rodnému mestu a kraju, plným priehrštím vyplatil daň zo života, nič mu neostal dlžný, aj keď veľmi strašne chcel urobiť ešte viacej.

 

  Dnes už k jeho pozemskému životu sa nedá nič pridať, nedá sa nič na ňom zmeniť. Jeho dielo je dokončené. Jeho dielo je dokonané.

 

   Ako jeho najbližší spolupracovník mu aj takto odovzdávam posledné s Bohom na Jeho  najdlhšej ceste, za seba i za naše Rádiologické oddelenie, za vedenie našej bardejovskej nemocnice, za všetkých primárov, lekárov, sestričky i ostatných zdravotníckych pracovníkov. S pokorou a úctou ďakujem za všetko, čo Si urobili pre svojich pacientov, pre naše mesto, pre svojich  priateľov.

 

    Mráz  a oheň spália  kvety, zem bude mlčať, ale spomienky na Teba zostanú s nami.

 

         S Bohom a česť Tvojej pamiatke!

Ján Nagajda

 

Keďže sa tento rok nemôžeme rozlúčiť verejne, prosím zapáľme sviečku a s láskou spomínajme.

 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky