• Úvod
  • Vedenie NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

Vedenie NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

 

Správna rada NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

 

Zástupcovia za štát :

 

PhDr. BRDÁRSKÝ Milan predseda
Ing. KOVÁČOVÁ Jana člen
Mgr. HANUS Matej člen
dp. r. a. NAGAJDA Ján člen
   

 

Zástupcovia za Humanitu n.o. :

 

JUDr. PATAKY Ján

 

 

 

člen

Ing. JUDr. KOMORA Jaroslav člen
JUDr. PETKO Peter

člen


 

Dozorná rada NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

 

Ing. BEŇOVÁ Oľga predsedníčka
MUDr. MEDRICKÁ Mária člen
Ing. FECKANIN Maroš člen

 

 

 

Vedenie NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

 

 

MUDr. Marián  PETKO, MPH

Riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Tel. číslo : 054/4788 664

E-mail: riaditel@nsp-bardejov.sk

 

 
       

MUDr. Helena LEŠČIŠINOVÁ

Námestnička pre zdravotnú starostlivosť a zdravotné poisťovne

Tel. číslo : 054 / 4788 665

Mob.: +421918 764 106

E-mail:

 

 
 

PhDr. Anna  PETRUŠOVÁ

Námestnička pre ošetrovateľskú starostlivosť

Tel.číslo : 054 / 4788 641

Mob.: +421907 664 890

E-mail: petrusova@nsp-bardejov.sk

 

 

Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

Ekonomický námestník

Tel. číslo : 054/4788 654

Mob.: +421918 764 134

E-mail: e.namestnik@nsp-bardejov.sk

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky