• Úvod
  • Vedecké pracovné schôdze

Vedecké pracovné schôdze

Zoznam VPS na rok 2019:

 

31. január 2019 VPS neonatologická
28. február 2019 VPS mikrobiologická
28. marec 2019 VPS neurologická
25, apríl 2019 VPS gynekologická
30. máj 2019 VPS reumatologická
27. jún 2019 VPS rádiologická
26. september VPS endokrinologická
31. október 2019 VPS chirurgická
28. november 2019 VPS interná
12. december 2019 VPS geriatrická