• Úvod
  • V bardejovskej nemocnici bol vykonaný jeden z prvých výkonov - prerušenie dráhy bolesti pri onkologickom ochorení

V bardejovskej nemocnici bol vykonaný jeden z prvých výkonov - prerušenie dráhy bolesti pri onkologickom ochorení

pondelok 9. septembra 2013 bola v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov na oddelení Centrálnych operačných sál  v spolupráci s R – Clinic vykonaná neurolýza brachiálneho plexu. Jej cieľom je prerušenie dráhy bolesti pri onkologickom ochorenípoškodením brachiálneho plexu.

     Treba povedať, že tento výkon je určený na prerušenie dráhy bolesti u pacientov, ktorým už iné medicínske postupy neprinášajú žiadnu úľavu bolesti.

     O stavoch nezvládnuteľnej, bezhraničnej bolesti, ktorá často prerastá až do samovražedných stavov, by mohli podať svoje svedectvo najmä tí, ktorých blízki boli postihnutí týmto zákerným onemocnením.

     V bardejovskej nemocnici sa tento výkon uskutočnil, ako prvý na Slovensku. Realizoval ho MUDr. Róbert Rapčan, ktorý je algeziológ a anesteziológ. Tento erudovaný a cieľavedomý lekár je predsedom sekcie intervenčnej algeziológie na Slovensku. Pri výkone spolupracoval s Dr. Aruna Bhaskara z Cristie Hospital Manchester.

     To, že tento výkon sa mohol po prvýkrát na Slovensku uskutočniť práve v bardejovskej nemocnici, iba potvrdzuje jej dobré technické a personálne zabezpečenie, ale aj snahu zostať na pulze súčasného medicínskeho pokroku. V týchto súvislostiach sa o bardejovskej nemocnici pochvalne vyjadril aj Dr. Aruna Bhaskara. Perspektívne by bardejovská nemocnica poskytovala tieto výkony všetkým, pre ktorých je neurolýza brachiálneho plexu malým zázrakom.

     Potešiteľné je, že tento výkon bol úspešný. Jeho výsledok prinesie pacientovi výrazné zlepšenie kvality života. A to je pri tomto výkone to najpodstatnejšie.

                                                                                                                            Ján Nagajda

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky