• Úvod
  • Uzamykanie pavilónov

Uzamykanie pavilónov

Pavilóny v areáli NsP Sv. Jakuba, n.o. sa uzamýkajú v čase :

  • pavilón Hlavný monoblok
 17. 15 hod. -  4. 45 hod.
  • pavilón Hlavný monoblok - mreža
 19. 00 hod. - 4. 45 hod.
  • pavilón Hlavný monoblok - Interná príjmová ambulancia
 21. 00 hod.- 4. 45. hod
  • pavilón pri Lekárni - Všeobecné ambulancie
 16. 30 hod. - 7. 00 hod.
  • pavilón Ambulancií I - Onkológia
 16. 30 hod. - 4. 45 hod.
  • pavilón Riaditeľstva
 16. 30 hod. - 4. 45 hod.
  • pavilón LDCH
 20. 00 hod. - 4. 45 hod.