• Úvod
  • Urgentný príjem v nových priestoroch

Urgentný príjem v nových priestoroch

Vážení občania

 

Dňom 21. 6. 2021 spúšťame do prevádzky

Urgentný príjem I. typu (UP)

v nových priestoroch v Pavilóne hlavný monoblok – prístavba.

 

UP slúži na vyšetrenie a ošetrenie pacientov s akútne  vzniknutým  ochorením , ktoré pacienta môže ohroziť na zdraví, alebo živote a neznesie odklad.

 

Ordinačné hodiny :

7 dní v týždni / 24 hod. denne

 

 UP ošetruje dospelých pacientov. 
-  Deti do 19 r.  veku ošetruje praktický lekár pre deti a dorast, alebo Detská  APS a Detská pohotovosť
   pri oddelení, okrem úrazov a akútnych brušných príhod detí.
-  Gynekologické pacientky a tehotné mamičky s problematikou súvisiacou s tehotenstvom patria 
   na Gynekologicko - pôrodnícku ambulanciu, alebo po 16. 00 hod. na Gynekologickú pohotovosť .
- Psychiatrickí pacienti s psychiatrickou problematikou patria na Psychiatrickú ambulanciu, 
  alebo po 16. 00 hod. na Psychiatrickú pohotovosť.
- Všetky neakútne a plánované vyšetrenia - interné, chirurgické, ortopedické, neurologické -
  patria na príslušnú špecializovanú ambulanciu v danomodbore.

 

 

Pre väčšie rozlíšenie kliknite

 

 

S úctou                                                             

 

MUDr. Marián Petko, MPH 

          riaditeľ

 

 

 

 

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky