• Úvod
  • Umenie sa vždy dotýka ĺudského srdca

Umenie sa vždy dotýka ĺudského srdca

Umenie sa vždy dôverne dotýka ľudského srdca

ÚSPEŠNÁ AUKCIA S VÝŤAŽKOM PRE NOVORODENCOV

 

   V nedeľu 18. mája 2014 v Kúpeľnom dome OZÓN v Bardejovských Kúpeľoch Aukčná spoločnosť DARTE usporiadala benefičnú aukciu, ktorej výťažok daroval jej majiteľ bardejovskej nemocnici na nákup inkubátora pre novorodencov.

   Východoslovenská Aukčná spoločnosť DARTE už od roku 1994 organizuje dražby starožitností a umeleckých diel, a to formou neverejných i verejných dražieb. Dominantnou činnosťou tejto aukčnej spoločnosti je príprava a realizácia aukcií výtvarných diel a starožitností, o ktoré je v poslednom období veľký záujem v kruhoch zberateľskej a kultúrnej verejnosti tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Aukčná spoločnosť DARTE ako prvá aukčná spoločnosť na Slovensku začala prevádzkovať aj non-stop internetovú dražbu umenia on-line. Jej dcérska firma STAROŽITNOSTI eAntik má v ponuke starožitnosti artefakty od roku 3 000 p.n.l. až po súčasný Pop Art a jej ďalšia dcérska firma Artconsulting.sk vznikla na základe požiadavky viacerých výtvarníkov, milovníkov, zberateľov a vyznávačov moderného umenia, aby sa na Slovensku začala prezentovať aj súčasná tvorba. Umožňuje takto sprístupnenie práce súčasnej slovenskej i zahraničnej umeleckej obce širokej verejnosti doma i v zahraničí. Hlavným cieľom spoločnosti je spájať svet umenia so svetom zberateľstva a prehĺbiť záujem aj o súčasnú tvorbu. Investovať do umenia sa oplatí a zberateľstvo je nielen investíciou, ale aj podporou rozvoja súčasnej kultúry.

   Majiteľom a konateľom Aukčnej spoločnosti DARTE je Dr. Jaroslav Krajňák, PhD, ktorý je súdny znalec na starožitnosti a pravosť umeleckých diel.

    Benefičnej aukcie sa zúčastnilo takmer 50 hostí, čo len potvrdzuje, že na Východnom Slovensku, ale aj v samotnom Bardejove sa investovanie do umenia stáva záležitosťou seba reprezentácie, no predovšetkým prirodzeným javom kultivovaného životného štýlu. A čo najviac zaujalo účastníkov aukcie? Predovšetkým dielo Steve Kaufmana, ktoré sa vydražilo za 9 900 €, ale aj olejomaľba 46x55 cm od Ernesta Rákosiho: Bardejovské Kúpele, ktorá sa vydražila za 3 500 €.

  Výťažok aukcie daroval majiteľ Aukčnej spoločnosti DARTE Dr. Jaroslav Krajňák, PhD Bardejovskej nemocnici na nákup inkubátora pre novorodencov.

    Pretože predčasne narodené bábätká mali byť ešte nejaký čas v maternici a preto nedokážu udržať telesnú teplotu, potrebujú na udržanie stabilnej teploty inkubátor. A práve inkubátor vytvára pre novorodenca termoneutrálne prostredie. Bábätko v ňom zostáva, kým jeho hmotnosť nedosiahne dve kilá. Zároveň sa v inkubátore dá navoliť nielen teplota prostredia, ale aj teplota dieťaťa. Dieťaťu je monitorovaná sondou na koži teplota a nachádza sa tam aj snímač teploty prostredia. Na začiatok si inkubátor navodí optimálnu teplotu sám, podľa hmotnosti dieťaťa, potom sa teplota reguluje podľa potreby. Podobne je to aj s kyslíkom. Inkubátor  zabezpečuje aj potrebnú vlhkosť, ktorá sa podľa potreby môže upravovať. 

    Pôrodnica bardejovskej nemocnice bola zdravotnými poisťovňami vyhodnotená ako najlepšia v Prešovskom kraji a jedna z najlepších na Slovensku. Každá pomoc pri skvalitňovaní jej starostlivosti o novorodencov si zaslúži poďakovanie. A pretože predčasne narodené bábätká nevedia poďakovať, vyslovil Aukčnej spoločnosti DARTE poďakovanie za nich, za ich rodičov i celú bardejovskú nemocnicu jej riaditeľ MUDr. Marián Petko, MPH.

    A možno sa ešte žiada povedať, že aj takýmto spôsobom sa môže prejaviť fakt, že umenie sa vždy dôverne dotýka ľudského srdca.

                                                                                                                                    Ján Nagajda

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky