• Úvod
  • Umelecký zážitok i príjemný pocit

Umelecký zážitok i príjemný pocit

Predposledný májový deň už po piatykrát aukčná spoločnosť DARTE v spolupráci s NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov zrealizovala v bardejovskej nemocnici „Benefičnú aukciu“. Takýmito  akciami Aukčná spoločnosť DARTE  už dvanásť rokov pomáha rôznym partnerským subjektom. Aukcia sa konala pod patronátom riaditeľa nemocnice MUDr. Mariána Petka, MPH a výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude venovaný Oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny na kúpu dôležitého, životy zachraňujúceho prístroja – drenážnej odsávačky.Konateľ aukčnej spoločnosti DARTE,

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD v úvodných slovách konštatoval, „že umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby“. Tento slogan v plnej miere platí aj vo výtvarnom umení, zvlášť vtedy keď umenie pomáha naplniť charitu krásnej myšlienky.

Benefičná aukcia okrem finančnej pomoci napĺňa aj funkciu propagácie mladých maliarov. Okrem diel súčasných umelcov sa v aukčnej ponuke objavili  aj diela vyššou umeleckou hodnotou a s patrične vyššou cenovou ponukou. Takými boli olejomaľby od umelcov ako Ladislav Mednyánszky, Anton Jasusch, Vincent Hložník, Juraj Collinásy, Štefan Prukner, Vladimír Kompánek, Viktor Vasarely, či Július Csodák, ktoré dokážu osloviť aj tých najnáročnejších zberateľov umenia.

  Súčasťou benefičnej aukcie výtvarných diel bola prehliadka umeleckých šperkov, hudobná produkcia a svojimi hlasmi obohatili toto krásne podujatie aj dievčatá zo speváckeho zboru Gaudeamus z Prešova. Celé podujatie úspešne moderoval poslanec MsZ v Bardejove, riaditeľ HOS v Bardejove Mgr. art. Juraj Bochňa, a to bez nároku na honorár.

     Bolo to stretnutie ľudí s veľkým srdcom, ktorí spoločne podporili ušľachtilú myšlienku vedenia NsP Sv. Jakuba, n.o., v Bardejove. Okrem krásneho umeleckého zážitku zanechalo v zúčastnených aj príjemný pocit.

                                                                                                                              Ján Nagajda

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky