• Úvod
  • Triáž pre ambulantných a lôžkových pacientov

Triáž pre ambulantných a lôžkových pacientov

V záujme zachovania zdravia nás všetkých a zabráneniu šírenia koronavírusu (COVID-19) s účinnosťou od 13. júla 2020  v zmysle Príkazného listu č. 38 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov platí:

 

Na všetkých ambulanciách nemocnice musia pacienti prejsť triážou:

• povinnosť rúška u pacienta

• vyplnenie dotazníka, zamerať sa na cestovateľskú anamnézu, pobyt   

  v zahraničí

• zmeranie teploty

• dezinfekcia rúk.

 

Každý pacient pred prijatím na oddelenie musí prejsť triážou:

• povinnosť rúška

• vyplnenie dotazníka - cielená cestovateľská anamnéza

• zmeranie teploty

• dezinfekcia rúk.

 

S úctou

                                           

   MUDr. Marián Petko, MPH

  riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky