• Úvod
  • Transparentnosť nemocnice

Transparentnosť nemocnice

 

Prevencia korupcie      Antikorupčná linka Úradu vlády SR:  0800 111 001
   
Základné dokumenty:  
   
Charta práv pacientov SR  
   
Etický kódex zamestnancov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  
   
Výpis z registra neziskových organizácii  
   
Zmluvy - dokumenty:  
   
Centrálny register zmlúv  
   
Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa
  Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
   
   
Zoznam zmlúv NsP Sv. Jakuba, n.o., s dodávateľmi za rok 2018  
   
Dokumenty - zmluvy  
   
Verejné obstarávanie a výberové konania:  
   
Úrad pre verejné obstarávanie  
   
Základné údaje o verejnom obstarávateľovi  
   
Výberové konania na tovary a služby  
   
Ostatné dokumenty:  
   
Výročné správy NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  
   
Register účtovných závierok  
   
Dotazníky spokojnosti  
   
Informácie o čakaní na liečbu: Neodkladná zdravotná starostlivosť a akútne výkony sa vykonávajú hneď.
   
   
Podávanie a vybavovanie sťažností
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky