SÚRNE

 

Súrne  potrebujeme krvné skupiny: 0 negat.,0 pozit., B pozit.

Prosíme darcov týchto krvných skupín, ale privítame aj darcov všetkých krvných skupín

 

Daruj krv, daruj život

 

Odberové dni: utorok až piatok: 7. 30 - 8. 30 hod.

 

Bližšie informácie :

Hematologicko – transfúziologické pracovisko

Tel.: 054 / 4788 476

        054 / 4788 174

 

S úctou a poďakovaním

 

    Ing. Viera Katuščáková, v.r.

   odborný garant pre laboratórnu hematológiu

 

     MUDr. Marián Petko, MPH, v.r.

    riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov