• Úvod
  • Spustenie nového prístroja magnetickej rezonancie do prevádzky

Spustenie nového prístroja magnetickej rezonancie do prevádzky

Oznamujeme Vám, že dňom 13. 6. ( pondelok ) 2016 sa začala prevádzka nového MR prístroja. Týmto dňom sa začínajú prijímať žiadanky a objednávanie pacientov na vyšetrenie.

V prípade potreby je možné sa informovať na tel. čísle:

054/4788 255 – centrálny príjem RDG oddelenia

054/4788 578 – pracovisko magnetickej rezonancie

 

S pozdravom

MUDr. Marián Petko MPH v. r.

riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o.

 

MUDr. Andrej Havrilla v. r.

prim. RDG oddelenia

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky