• Úvod
  • Spúšťame očkovanie proti COVID-19 v nových priestoroch Vakcinačného centra

Spúšťame očkovanie proti COVID-19 v nových priestoroch Vakcinačného centra

Dňom 25. 01. 2021 spúšťame očkovanie proti COVID-19 v nových priestoroch Vakcinačného centra, schváleného MZ SR.

Vakcinačné centrum sa nachádza v Pavilóne ambulancii I. – na prízemí.

Pracovná doba: Pondelok až piatok: 7. 30 - 16. 00 hod.

Občania, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19 budú  očkovaní postupne podľa skupín, ktoré sú schválené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva.

 

Objednávať sa môžete prostredníctvom:

 

1.

registrácie na :www.korona.gov.sk – elektronické objednávanie

 

2.

Do zásobníka - náhradníci

telefonicky:054/4788 205 – administratíva

e-mailom: vakcinacnecentrum@nsp-bardejov.sk


 

Skupiny pre zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19 platné od 20. 01. 2021:

 

1. zdravotnícky pracovník

2. študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru , ktorý počas štúdia

    prichádza do kontaktu s pacientom

3. zamestnanec zariadenia sociálnych služieb

4. terénny sociálny pracovník

5. zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v

    nemocnici,

6. zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej

    služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,

7. osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa  

    osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením

   COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení  

    sociálnych služieb,

8. zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s

    testovanou osobou,

9. pacient s hemodialýzou

10. onkologický pacienti, ktorý aktuálne absolvuje chemoterapiu

11. osoby nad 85 rokov

 

Druhá dávka očkovacej látky bude podaná po 28 kalendárnych dňoch.

Podmienkou je: negatívny Antigénový test nie starší ako 7 dní.

 

   

S úctou                                           MUDr. Marián Petko, MPH  v. r. , riaditeľ

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky