• Úvod
  • Špecializované Reumatologické ambulantné zariadenie

Špecializované Reumatologické ambulantné zariadenie

Špecializované Reumatologické ambulantné zariadenie sa nachádza v pavilóne Riaditeľstva na prízemí

 

Vedúci lekár : MUDr. Karol Köhler
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 624
   
   
   
Denzitometrické pracovisko : telefón : 054 / 4788 624
Pracovisko funkčnej diagnostiky : telefón : 054 / 4788 624
Pracovisko pre podávanie infúzií : telefón : 054 / 4788 624