• Úvod
  • KORONAVÍRUS (COVID-19)

KORONAVÍRUS (COVID-19)

 Vážení občania, milí pacienti,

 

v záujme zachovania zdravia nás všetkých a zabráneniu šírenia koronavirusu (COVID-19), Vás dôsledne žiadame o dodržiavanie týchto opatrení:

 

- Pokyny pri postupovaní pri podozrení na KORONAVÍRUS

 

Príkazne listy riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom:

- Príkazný list č. 1  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 2  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 3  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 4  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 5  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 6  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 7  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 8  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 9 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 10 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 11  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 12 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 13 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 14  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

  príloha k Príkaznému listu č. 14  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 15  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 16  NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

   príloha k Príkaznému listu č. 16 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 17 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 18  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č.19  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 20  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 21  NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 22  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný listč. 23  NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazny list č. 24  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti skoronavírusom

- Príkazný list č. 25  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 26  NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 27 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 27  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 27  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 28  NsPSv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 29  NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 30  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 31  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 32  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 32  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 33 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 33  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 34  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 35 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 36  NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 37 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 38  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 39 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

 

Aktuality:

 

- Informácia o preklade pacienta na LDCH (13.07.2020)

- Informácia o triáži pacientov pred vstupom na pracoviska nemocnice (13.07.2020)

- Informácia o návštevach v Zariadení opatrovateľskej služby a v Špecializovanom zariadení (13.07.2020)

- Informácie v súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19 (08.06.2020)

- Spojte sa s blízkymi prostredníctvom videohovorov

- Povolenie návštev na všetkých lôžkových oddeleniach (04.06. 2020)

- Informácie o poskytovaní ZS v súvislosti s COVID-19 (02.06.2020)

- Začali sme vykonávať vyšetrenia COVID-19 pre samoplatcov (29.05.2020)

- Cenový výmer COVID-19 (11.06.2020 )

- Informácie o poskytovaní ZS v súvislosti s COVID-19 ( 25.05.2020 )

- Návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov (15.05.2020)

- Zahájenie vyšetrení na Oddelení laboratórnej medicíny (15.05.2020)

- Obnovenie činnosti na Oddelení fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie (15. 05. 2020)

- Hľadáme dobrovoľníkov (05.05.2020)

- Oznam o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (04.05. 2020)

- Ambulancie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov obnovujú svoju činnosť (30.04.2020)

- Informácie o činnosti Fyziatricko - rehabilitačných ambulancií (30.04.2020)

- Kvetinárstvo FlóreaDecor opäť otvorené (30.04.2020)

- Srdečne privítame každú pomoc pre našich zdravotníkov

- Opatrenia štátna karanténa

- Núdzový stav v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Zákaz vstupu a pohybu bez ochranného rúška v areáli a priestoroch nemocnice

- Všetky plánované operácie a ambulantné vyšetrenia, ktoré sa dajú odložiť zrušené

- Dôležitá informácia pri vstupe na ambulanciu

- Prehlásenie pri vstupe do ambulancie

- Zmeny ordinačných hodín v ambulantnej starostlivosti

- Dôležité upozornenie pri vyšetrovaní biologického materiálu (pre lekárov)

- Pre zákazníkov Lekárni Sv. Jakuba I., II., III.

 

Informácie ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy:

- 10 odporúčaní keď ste doma

- Čo robiť ak ste chorý

- Pomoc sebe a druhým

- Osoby s vyšším rizikom ochorenia