• Úvod
  • KORONAVÍRUS (COVID-19)

KORONAVÍRUS (COVID-19)

 Vážení občania, milí pacienti,

v tejto časti nájdete aktuálne informácie pre verejnosť o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s COVID-19

 

1.

NÁVŠTEVY NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH NEMOCNICE (18.05.2021)

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUS (COVID_19) KU DŇU 25. 05. 2021

 

VAKCINAČNÉ CENTRUM - OČKOVANIE PROTI OCHORENIU COVID-19

 

 

2.

JASNÉ POKYNY PRE LEKÁROV I PACIENTOV POMÁHAJÚ PRI LIEČBE COVID-19

VEĽKÝ PREHĽAD PRÍZNAKOV COVID-19 A INÝCH PODOBNÝCH OCHORENÍ

POKYNY V PRÍPADE PRÍZNAKOV  RESPIRAČNÉHO OCHORENIA

 

3.

INFORMÁCIE AKO SA VYHNÚŤ KONTAKTU S NÁKAZOU, PRÍP. AKO KONAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NÁKAZY:

- 10 odporúčaní keď ste doma

- Čo robiť ak ste chorý

- Pomoc sebe a druhým

- Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 

4.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE - ARCHÍV:

 

- Cenový výmer COVID-19 ( 07.10. 2020)

- Rozšírene odberové časy v Mobilnom odberovom mieste (06.10.2020)

- Rozšírené odberové čaasy v Mobilnom odberovom mieste (01.10.2020)

- Rozšírené odberové časy v Mobilnnom odberovom mieste (09.09.2020)

- Oznámenie o návštevach na Oddelení dlhodobo chorých (01.09.2020)

- Informácia o preklade pacienta na LDCH (13.07.2020)

- Informácia o triáži pacientov pred vstupom na pracoviska nemocnice (13.07.2020)

- Informácia o návštevach v Zariadení opatrovateľskej služby a v Špecializovanom zariadení (13.07.2020)

- Informácie v súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19 (08.06.2020)

- Spojte sa s blízkymi prostredníctvom videohovorov

- Povolenie návštev na všetkých lôžkových oddeleniach (04.06. 2020)

- Informácie o poskytovaní ZS v súvislosti s COVID-19 (02.06.2020)

- Začali sme vykonávať vyšetrenia COVID-19 pre samoplatcov (29.05.2020)

- Cenový výmer COVID-19 (11.06.2020 )

- Informácie o poskytovaní ZS v súvislosti s COVID-19 ( 25.05.2020 )

- Návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov (15.05.2020)

- Zahájenie vyšetrení na Oddelení laboratórnej medicíny (15.05.2020)

- Obnovenie činnosti na Oddelení fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie (15. 05. 2020)

- Hľadáme dobrovoľníkov (05.05.2020)

- Oznam o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (04.05. 2020)

- Ambulancie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov obnovujú svoju činnosť (30.04.2020)

- Informácie o činnosti Fyziatricko - rehabilitačných ambulancií (30.04.2020)

- Kvetinárstvo FlóreaDecor opäť otvorené (30.04.2020)

- Srdečne privítame každú pomoc pre našich zdravotníkov

- Opatrenia štátna karanténa

- Núdzový stav v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Zákaz vstupu a pohybu bez ochranného rúška v areáli a priestoroch nemocnice

- Všetky plánované operácie a ambulantné vyšetrenia, ktoré sa dajú odložiť zrušené

- Dôležitá informácia pri vstupe na ambulanciu

- Prehlásenie pri vstupe do ambulancie

- Zmeny ordinačných hodín v ambulantnej starostlivosti

- Dôležité upozornenie pri vyšetrovaní biologického materiálu (pre lekárov)

- Pre zákazníkov Lekárni Sv. Jakuba I., II., III.

 

5.

PRÍKAZNE LISTY NSP:SV: JAKUBA BARDEJOV V SÚVISLOSTi S KORONAVÍRUSOM

 

6.

INFORMÁCIA O OČKOVANÍ

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky