• Úvod
  • KORONAVÍRUS (COVID-19)

KORONAVÍRUS (COVID-19)

 Vážení občania, milí pacienti,

 

v záujme zachovania zdravia nás všetkých a zabráneniu šírenia koronavirusu (COVID-19), Vás dôsledne žiadame o dodržiavanie týchto opatrení:

 

Srdečne privítame každú pomoc pre našich zdravotníkov

 

- Pokyny pri postupovaní pri podozrení na KORONAVÍRUS

- Príkazný list č. 1 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 2 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 3 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 4 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 5 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 6 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 7 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 8 riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Núdzový stav v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Zákaz vstupu a pohybu bez ochranného rúška v areáli a priestoroch nemocnice

- Všetky plánované operácie a ambulantné vyšetrenia, ktoré sa dajú odložiť zrušené

- Dôležitá informácia pri vstupe na ambulanciu

- Prehlásenie pri vstupe do ambulancie

- Zmeny ordinačných hodín v ambulantnej starostlivosti

- Dôležité upozornenie pri vyšetrovaní biologického materiálu (pre lekárov)

- Pre zákazníkov Lekárni Sv. Jakuba I., II., III.

 

Informácie ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy:

- 10 odporúčaní keď ste doma

- Čo robiť ak ste chorý

- Pomoc sebe a druhým

- Osoby s vyšším rizikom ochorenia