• Úvod
  • Slábnostné otvorenie zrekonštruovaného pracoviska vodoliečby a lymfodrenáže

Slábnostné otvorenie zrekonštruovaného pracoviska vodoliečby a lymfodrenáže

Dňa 26. 11. 2015 slávnostne otvárame Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitáciečasť vodoliečba, lymfodrenáž.

Rekonštrukcia Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je druhou etapou pokračovania systémového riešenia skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o rehabilitačných pacientov v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, umiestnenia celého oddelenia t. j. ambulantnej časti, SVaLZ - ovej a lôžkovej časti v pavilóne LDCH. Pacientom je poskytnutá komplexná starostlivosť na jednom mieste. Taktiež sme sústredili pracovníkov, prístroje a priestory do jedného pavilónu čím sa zvýši efektivita práce a poskytovaných služieb. Rekonštrukcia pozostávala z úprav priestorov v pavilóne LDCHprízemie: časť lymfodrenáž, vodoliečba a sociálne zázemie zamestnancov a z úprav priestorov v pavilóne LDCH – 3. poschodie: individuálna pohybová liečba, infúzna liečba a nadštandardné izby na lôžkovej časti oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Náklady na celkovú rekonštrukciu boli 113 525 EUR. Z toho náklady na stavebné úpravy, vzduchotechnika, elektroinštalačné práce, vodoinštalatérske práce, nový v jednotnom štýle riešený nábytok boli 40 380 EUR. Náklady na prístrojové vybavenie 73 145 EUR. Vynaložené finančné prostriedky boli poskytnuté z finančných zdrojov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov na základe schváleného plánu rekonštrukcii na r. 2015.

Výkony hradené zdravotnými poisťovňami. Počas hospitalizácie na NI si pacient dopláca podľa komfortu jednotlivých izieb. Rekonštrukciou oddelenia dôjde k výraznému skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov v okrese Bardejov ale aj v širšom regióne.

 

MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky