sestra

Staň sa súčasťou nášho pracovného tímu na pracovnej pozícii sestra.

Ak máte záujem pracovať v našej nemocnici, prosím kontaktujte:

PhDr. Anna Petrušová
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
tel	054/4788 641
fax	054/4788 686
mobil	0907 664 890
e-mail  petrusova@nsp-bardejov.sk
web 	www.nsp-bardejov.sk
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky