• Úvod
  • Rozšírené výnimky z povinnosti testovania pre pacientov nemocnice NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Rozšírené výnimky z povinnosti testovania pre pacientov nemocnice NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

1.

Dňom 26. 4. 2021 negatívny test na Covid-19 sa nevyžaduje u pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice na ambulantné, alebo SVaLZ vyšetrenie v tom prípade, ak po:

a)      Sú v okne do 180 dní po prekonaní infekcie Covid -19

b)     Sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny Comirnaty/ Pfizer, ak od podania druhej dávky uplynulo minimálne 14 dni

c)      Sú zaočkovaní 1.dávkou vakcíny AstraZeneca a od podania tejto dávky uplynulo minimálne 28 dní

 

Pacienti na požiadanie musia preukázať podanie vakcíny, alebo prekonanie infekcie v období kratšom ako 180 dní.

Ak si stav pacienta vyžaduje, ošetrujúci lekár môže rozhodnúť o vykonaní testu aj u pacientov podľa bodu 4 a), b), c).

Platnosť: 26.04.2021                       

 

2.

Vzhľadom k tomu , že Pľúcne oddelenie poskytuje starostlivosť aj pacientom po prekonaní infekcie Covid-19 (postcovidové ambulancie) k vyšetreniu na tomto oddelení sa vyžaduje negatívny test nie starší ako 7 dní.

Platnosť: 22.04.2021                  

 

S úctou 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ   

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky