• Úvod
  • Rozšírené odberové časy v Mobilnom odberovom mieste

Rozšírené odberové časy v Mobilnom odberovom mieste

 

Dňom 7. 9. 2020  rozširujeme odberové časy v Mobilnom odberovom mieste,ktoré je zriadené pred vstupom do NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

Odbery na ochorenie COVID - 19 budú vykonávané indikovaným pacientom : 

 

Čas odberov:

Utorok: 8. 00 – 12. 00 hod.

Streda:  8. 00 – 12. 00 hod.

Štvrtok: 8. 00 – 12. 00 hod.

 

Vyšetrenie je možné len po zaregistrovaní pacienta.

Každý pacient musí byť na vyšetrenie vopred zaregistrovaný  - musí získať COVID-19-PASS

 

Registráciu môže vykonať:

1.ošetrujúci lekár pacienta

2.Call Centrum tel.: 0800221234

3.Pacient sám pomocou mobilnej aplikácie Moje ezdravie, alebo pomocou formulára       

   publikovaného na  www. korona.gov.sk

 

Bez platného COVID-19-PASS nie je možné vykonať odber vzorky.

Mobilné odberové miesto nevykonáva vyšetrenia pre samoplatcov.

 

S úctou                                                         MUDr. Marián Petko, MPH

                                                                                     riaditeľ