• Úvod
  • Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na prízemí

 

Primár . MUDr. Andrej Havrilla
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 182
  mobil : 0918 764 120
  e-mail : andrejhavrilla@nsp-bardejov.sk
   
Vedúci rádiologický asistent : Ján Nagajda, diplomovaný rádiolog. as.
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 211
  e-mail : jannagajda@nsp-bardejov.sk
   
Pracovná doba: 7. 00 - 14. 30 hod.
   
  • Centrálny príjem RDG :
telefón : 054 / 4788 255
  • Pracovisko  počítačovej tomografie / CT / :
telefón : 054 / 4788 212
  • Mamografické pracovisko :
telefón : 054 / 4788 255
  • RTG pracovisko :
telefón : 054 / 4788 181
  • RTG pracovisko :
telefón : 054 / 4788 179
            RTG popisovňa telefón : 054 / 4788 179
  • Pracovisko magnetickej rezonancie  / MR / :
 
            primár RDG telefón : 054 / 4788 696
            informácie telefón : 054 / 4788 255
            príjem pacientov na vyšetrenie MR telefón : 054 / 4788 255
            MR popisovńa telefón : 054 / 4788 696
  • USG pracovisko I.
telefón : 054 / 4788 214
  • USG pracovisko II.
telefón : 054 / 4788 473