• Úvod
  • Psychologická ambulancia

Psychologická ambulancia

Ambulancia sa nachádza v Pavilóne riaditeľstva - prízemie

 

Psychológ : PhDr. Mária Škriečková
  Mgr. Zuzana Lenártová
   
Ordinačné hodiny :  
   
Pondelok : 7. 30 - 14. 00 hod.
Utorok : 7. 30 - 14. 00 hod.
Streda : 7. 30 - 14. 00 hod.
Štvrtok :
7. 30 - 14. 00 hod.
Piatok : 7. 30 - 14. 00 hod.
   
Kontakt : Tel.: 054 / 4788 422
   

 

Psychologická ambulancia poskytuje:

-psychologickú starostlivosť : psychologické vyšetrenia a psychoterapiu

 v rámci zdravotnej starostlivosti hradenú zdravotnou poisťovňou na základe odporúčania lekára ( nutný výmenný lístok ),

- vyšetrenie na prácu v SBS - na priamu platbu podľa platného cenníka,

V prípade žiadateľa o psychologický posudok o psychickej spôsobilosti na prácu v SBS v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 33/2006 postupovať nasledovne:

a) ak sa jedná o prácu v SBS, ktorá nevyžaduje psychickú spôsobilosť na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva, doniesť so sebou:
1. občiansky preukaz, príp. iný doklad totožnosti
2. okuliare, ak potrebné;

- psychoterapiu na priamu platbu.

 

Vyšetrenie na držanie zbrane pripravujeme v blízkej budúcnosti.

 

Cenník výkonov

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky