• Úvod
  • Privítame darcov všetkých krvných skupín

Privítame darcov všetkých krvných skupín

 

Prosíme  o darovanie krvi darcov všetkých krvných skupín, súrne  potrebujeme

0 negat., 0 pozit.

 

          Privítame darcov všetkých krvných skupín         

 

Daruj krv, daruj život

 

Odberové dni: utorok až piatok: 7. 30 - 8. 30 hod.

 

Bližšie informácie :

Hematologicko – transfúziologické pracovisko

Tel.: 054 / 4788 476

        054 / 4788 174

www.nsp-bardejov.sk

 

 

S úctou a poďakovaním

 

 

                                                                           Ing. Viera Katuščáková, v.r.

                                                      odborný garant pre laboratórnu hematológiu

                                                                       

                                                                      MUDr. Marián Petko, MPH, v.r.

                                                               riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky