• Úvod
  • Privítame darcov všetkých krvných skupín

Privítame darcov všetkých krvných skupín

 

Prosíme  o darovanie krvi darcov všetkých krvných skupín, súrne  potrebujeme

0 negat., 0 pozit.

 

          Privítame darcov všetkých krvných skupín         

 

Daruj krv, daruj život

 

Odberové dni: utorok až piatok: 7. 30 - 8. 30 hod.

 

Bližšie informácie :

Hematologicko – transfúziologické pracovisko

Tel.: 054 / 4788 476

        054 / 4788 174

www.nsp-bardejov.sk

 

 

S úctou a poďakovaním

 

 

                                                                           Ing. Viera Katuščáková, v.r.

                                                      odborný garant pre laboratórnu hematológiu

                                                                       

                                                                      MUDr. Marián Petko, MPH, v.r.

                                                               riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov