• Úvod
  • Príkazne listy NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

Príkazne listy NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

Príkazne listy riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom:

 

- Príkazný list č. 89 NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 88 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 87 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 87 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

- Príkazný list č. 86 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 86 NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 85 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 85 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 84 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 84 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 84 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 83 NsP Sv. Jakuba, no., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 82 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 82 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 82 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 3 k Príkaznému listu č. 82 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 4 k Príkaznému listu č. 82 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 5 k Príkaznému listu č. 82 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 81 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 80 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkaznýlist č. 79 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 78 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 77 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 77 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 76 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 75 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 74 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 73 NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému lstu č.73 NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 72 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 72 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 71 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 70 NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 69 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazny list č. 68 NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č.68 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov k Príkaznému listu

príloha č. 2 k Príkaznému listuč. 68 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 67 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 67 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 66 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1  k Príkaznému listu č. 66 NsP Sv Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 65 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č.1 k Príkaznému listu č. 65 NsP Sv.Jakuba,n.o.,Bardejov

príloha č.2 k Príkaznému listu č. 65 NsP Sv.Jakuba, n.o.,Bardejov

- Príkazný list č. 64 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č.1 k Príkaznému listu č. 64 NsP Sv. Jakuba, n.o.,

- Príkazný list č. 63 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejv v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 62 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 62 NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 62 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č.61 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 61 NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č.60 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 60 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č.59 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 59 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č.58 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č.58 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardeov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 58 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 57 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 57 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 57 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č.56 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č.55 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č.55 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č.54 NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č.54 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č.54 NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov

príloha č. 3 k Príkaznému listu č. 54 NsP Sv.Jakuba, n.o.,Bardejov

príloha č. 4 k Príkaznému listu č. 54 NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov

príloha č. 5 k Príkaznému listu č. 54 NsPSv. Jakuba, n.o.,Bardejov

- Príkazný list č. 53 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 53 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 52 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č.1 k Príkaznému listu č.52 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 51 NsP Sv. Jakba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č.1 k Príkaznému listu č. 51 NsP Sv Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 50 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 49 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 48 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 47 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha k Príkaznému listu č. 47 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 46 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č.1 k Príkaznému listu č. 46 NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazny list č. 45 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 44 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 44 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 44 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 43 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 43 NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 43 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 3 k Príkaznému listu č. 43 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 42 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 41 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č 40 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 39 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 38  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 37 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 36  NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 35 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 34  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 33 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 33  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 32  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 32  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 31  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 30  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 29  NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 28  NsPSv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 27 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

príloha č. 1 k Príkaznému listu č. 27  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

príloha č. 2 k Príkaznému listu č. 27  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 26  NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 25  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazny list č. 24  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti skoronavírusom

- Príkazný listč. 23  NsP Sv. jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 22  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 21  NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 20  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č.19  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 18  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 17 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 16  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 15  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 14  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

  príloha k Príkaznému listu č. 14  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

- Príkazný list č. 13 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 12 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 11  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 10 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 9 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 8  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 7  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 6  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 5  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 4  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 3  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 2  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom

- Príkazný list č. 1  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v súvislosti s koronavírusom


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky