• Úvod
  • Prieskum trhu 2017

Prieskum trhu 2017

Prieskum trhu 2017:

- Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok EZ a bleskozvodov

- Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok EZ a bleskozvodov - príloha

- Reklamné služby

- Servis výťahov na rok 2017 - časť I.

- Servis výťahov na rok 2017 - časť II.

- komplexné riešenie v oblasti bezpečnosti informačných systémov a ochrany aktív

- Úprava fasádnej steny kotolne

- Výmena PVC Pavilón LDCH

- Bezbariérová kúpeľňa ZOS - úprava

- Stavebné úpravy - bezbariérová kúpeľňa neurológia

- Výzva - AD - chirurgia

- Výzva - AD - ambulancie II.

- Stavebné úpravy  - príprava otvoru pre AD chirurgia

- Stavebné úpravy - verejne WC muži - hlavný monoblok

- Chlieb a pečivo- výsledok

- Vybudovanie traktu urgentnej medicíny (zadanie)

- Urgentný príjem predpokladaná cena zákazky

- Vybudovanie traktu urgentnej medicíny - prieskum zdravotníckej techniky:

  Výzva

Prieskum

- Výmena podlahy FBLR

- Vypracovanie žiadosti o NFP - výsledok

- Chlieb a pečivo II

- Stavebné úpravy soc.zariadení interné časť D.

- Odizolovanie vodojemu

- Ovociea zelenina III.Q - výsledok

- Mäso, mäsové výrobky, hydina a hydinové výrobky

- Stavebné úpravy - bezbariérova kúpeľňa - psychiatria

- Výzva mäso

- Parkovisko za trafostanicou

- Nábytok na mieru kardiologická ambulancia - výsledok

- Ovocie a zelenina II - výsledok

- Posuvné automatické dvere - výsledok

- Asfaltovanie

-  VK"AL posuvne automatické dvojkrídlové dvere- interné oddelenie"-výsledok

- Výzva AD Gynekológia

- Výzva AD Gynekológia pooperačná

- Stavebné úpravy - príprava otvoru pre AD Gynekológia

- Výmena PVC pavilón HM Gynekológia

- Mrazené ryby a mrazená zelenina - výsledok

- Chlieb a pečivo - výsledok

- Spracovanie komplexnej finančnej analýzy

- Výzva - AD Inter.

- Stavebné úpravy - príprava otvoru pre AD Interné oddelenie

- Výzva - mrazená zelenina

- Výzva - chlieb a pečivo

- Odvoz biologického odpadu - výsledok

- Výzva - kardiologickáambulancia

- Odvoz biologického materiálu

- Stavebné úpravy kardiologická ambulancia

- Ovocie a zelenina na rok 2017

- Ovocie a zelenina - výsledok