• Úvod
  • Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky

 

 

 *  možnosť výberu jednéhovyšetrení za doplatok

**  odber onkomarkéru CA 125 zameraný na gynekologické ochorenia

 

Preventívne lekárske prehliadky

Civilizačné choroby majú vo svete stúpajúcu tendenciu. Na prvom mieste ochorenia kardiovaskulárneho aparátu, hneď za nimi onkologické ochorenia. Náš spôsob života dáva týmto ochoreniam zelenú. Mnohé z nich diagnostikované hneď vo svojich začiatkoch, liečba prebieha efektívnejšie z pohľadu zdravotného, časového aj finančného. S dôrazom na tieto skutočnosti je pripravená štruktúra a organizácia našich preventívnych lekárskych prehliadok.

 

Vyšetrenia, ktoré absolvujete počas lekárskej preventívnej prehliadky:

 

 

Vyšetrenia nad rámec preventívnej prehliadky:

 

 

V prípade záujmu možnosť realizácie ďalších doplnkových vyšetrení

-hladina vitamínu D, B 12, železo

-funkcia štítnej žľazy fT4, TSH, aTPO

-sérologické vyšetrenie /borélie, hepatitídy, mykoplazmy, chlamýdie

-ostatné – vyšetrenie stolice na parazity a zbytky, výtery /nos, hrdlo, konečník/ na kultivačné vyšetrenie, ktoré odhalí prítomnosť baktérií, CRP – marker zápalu, v špecifických prípadoch aj onkomarkery

 

Príprava pred jednotlivými vyšetreniami

·Na preventívnu prehliadku prichádzate nalačno, piť môžete iba čistú vodu, alebo neperlivú minerálnu vodu, večer pred prehliadkou je vhodná len ľahká večera

·Gynekologické vyšetreniesa nevykonáva v čase menštruácie, počas gravidity sa nevykonáva cytologické vyšetrenie

·Na očné vyšetrenie si prineste so sebou okuliare, ktoré používate(do blízka, do diaľky, multifokálne, bifokálne).

Ak prídete na prehliadku v šošovkách, prineste si so sebou aj svoje okuliare a vlastné puzdro na šošovky (počas vyšetrenia si ich budete musieť na istý čas zložiť).

Súčasťou očného vyšetrenia je aj vyšetrenie očného pozadia, ktoré sa vykonáva po rozšírení očnej zrenice (tzv. rozkvapkanie oka), po ktorom sa objavuje zvýšená citlivosť na svetlo, preto odporúčame zobrať si aj slnečné okuliare.

Do 2 hodín po rozkvapkaní je znížená ostrosť videnia do vzdialenosti cca 30 cm.

Spôsobilý práce so zobrazovacími jednotkami, resp. spôsobilý na vedenie motorového vozidla budete po 2 hodinách od rozkvapkania.

Očné vyšetrenie nie je vhodné realizovať po nočnej zmene.

 

Ostatné vyšetrenia v rámci preventívnej prehliadky nevyžadujú špeciálnu prípravu

  

Priebeh a výsledky jednotlivých špecializovaných vyšetrení ako aj komplexný záver preventívnych vyšetrení je spracovaný špeciálnou počítačovou technológiou, ktorá dovoľuje archivovať získané výsledky a zároveň zaručuje intimitu klienta. Všetky výsledky vyšetrení obdrží klient v deň preventívnej prehliadky, doplnené vyšetrenia doporučenou poštou na domácu adresu.

 

Organizačné pokyny

· klient absolvuje preventívnu prehliadku po telefonickom dohovore so sestrou Odd. preventívnej medicíny

· klient sa na preventívnu prehliadku dostaví s preukazom totožnosti

· v prípade potreby a záujmu ponúkame klientom aj vyšetrenia, ktoré je možné absolvovať za doplatok v deň preventívnej prehliadky

· parkovanie v deň prehliadky je v areáli nemocnice zdarma

·občerstvenie /minerálka, čaj, káva/ v čakárni Oddelenia preventívnej medicíny zdarma

 

Výhody preventívnej prehliadky

· preventívna prehliadka vykonaná v jeden deň

· na výber z množstva balíkov podľa vlastného uváženia

· vyšetrenia sa podľa želania a možností poskytujú aj samostatne, alebo vo voliteľných kombináciách

· maximálna diskrétnosť, pružnosť a flexibilita

 

 Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre naše Oddelenie preventívnej medicíny.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

Oddelenie preventívnej medicíny

 

Kvetoslava Semanišinová

tel: 054/ 4788 575

Mob: 0917 766 581

e-mail: preventiva@nsp-bardejov.sk

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky