• Úvod
  • Prepustenie z nemocnice

Prepustenie z nemocnice

O dátume Vášho prepustenia z nemocnice Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár, ktorý Vám poskytne informácie o ďalšej liečbe, poučí Vás o užívaní liekov a pripraví prepúšťaciu správu.
Pokiaľ ste počas hospitalizácie mali v úschove cenné a osobné veci, sestra Vám zabezpečí ich vydanie. Taktiež Vám zabezpečí dávku ordinovaných liekov na tri dni. Po prepustení z nemocnice je potrebné sa hlásiť do troch dní u svojho praktického lekára.
 
Milí pacienti,
 
veríme, že ste boli počas hospitalizácie v NsP Sv. Jakuba, n.o. spokojní. Prajeme Vám skoré uzdravenie.
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky