• Úvod
  • Pracovisko laboratórií životného prostredia

Pracovisko laboratórií životného prostredia


Akreditované Pracovisko laboratórií životného prostredia Vám ponúka vyšetrenia :

 

  • Farmaceutické skúšanie Aqua purificata pre lekárne
 
   
Cena : 63, 07 Eur
   
  • Farmaceutické skúšanie Infundibilia pre lekárne
 
   
Cena : 63, 07 Eur
   
  • Kontrolu účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi
         autoklávy, horúcovzdušné sterilizátory v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach, zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, kozmetické služby, pedikúry a pod.
 
   
Cena : 7, 00 Eur
   
  • Kontrolu účinnosti čistenia a dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach - stery z prostredia
 
   
Cena : 5, 50 Eur

 

  • Rozbor vzoriek pitných vôd v zmysle platnej legislatívy

 

Cenový výmer pre rozbor pitnej vody

Cenník pre rozbor bazénovej vody

 

 

Bližšie informácie :  
   
Pracovisko laboratórií životného prostredia MVDr. Anna Kutná
   
Kontakt : Telefón : 054 / 4788 580, 430
  e-mail : annakutna@nsp-bardejov.sk

 

Osvedčenie o akreditácii

Rozsah akreditácie

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky