• Úvod
  • Pracovisko akupunktúry

Pracovisko akupunktúry

Akupunktúra je alternatívna liečebná metóda pochádzajúca z Číny. Liečba spočíva v zapichovaní veľmi tenkých ihličiek do citlivých bodov v koži pacienta. Tieto citlivé body sa nazývajú akupunktúrne body.

Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov, zvyšuje odolnosť a obranyschopnosť organizmu a priaznivo liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná medicína často zlyháva, alebo aj vtedy, ak chorý nemôže užívať lieky kôli precitlivenosti. Akupunktúra ovplyvňuje človeka ako celok. Úlohou správne vykonávanej akupunktúry je usmerniť a obnoviť kolobeh čchi i rovnováhu jang - jin a tak znovu dosiahnuť harmóniu reprezentujúcu zdravie. Aktívne body, ktoré predstavujú akési regulačné ventily, to pri adekvátnom podráždení umožňujú.

Na Slovensku je akupunktúra odborom medicíny.

 

Indikácie :

  • Bolesti hlavy, migréna
  • neuralgie
  • obrna lícneho nervu
  • svalové spazmy, poruchy hybnosti končatín
  • bolestivé stavy v oblasti chrbtice, kĺbov a končatín
  • vegetatívne poruchy
  • alergie
  • popáleniny, stavy po úrazoch
  • neurózy

 

Akupunktúrne ošetrenie : 10 EUR  
   
Akupunktúrna diagnostika : 10 EUR  
   
Akupunktúrna ihla / jednorázové použitie, " trvalka " /  : 0, 50 EUR  
   
Petriho miska :1 EUR  
   
Moxa : 1 EUR  
   
Akupunktúra ucha : 3 EUR  
   
Su - Jok : 2, 50 EUR  

 

Akupunktúrne pracovisko sa nachádza v pavilóne LDCH - 2. poschodie  
   
Lekár : MUDr. Katarína Kuchtová
   
Ordinačné hodiny : piatok :  7. 30 - 16. 00 hod
   
Kontakt :

tel.:  054 / 4788 234 v čase ordinačných hodín, t.j. piatok

  mob.: 0907 932 536
   
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky