• Úvod
  • Povinné poplatky

Povinné poplatky

NsP Sv. Jakuba, n.o. je povinná podľa nariadenie vlády vyberať poplatky od občanov za následovné zdravotnícke služby :

Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri návšteve APS - LSPP , ÚPS, UP , ktoré sú stanovené zákonom 577/2004 Z.z. - cenník

 

NsP Sv. Jakuba, n.o. je povinná podľa nariadenie vlády č. 722 / 2004 Z. z. vyberať poplatky od občanov za následovné zdravotnícke služby :

 

  • Ošetrenie na pohotovosti
2 Eur  
  • Recept v lekárni
0, 17 Eur  
  • Pobyt sprievodcu pri ústavnej starostlivosti
3, 30 Eur  
  • Preprava sanitkou
0, 07 Eur / 1 km  
  • Vo výdajni zdravotníckych pomôcok / za poukaz /
0, 17 Eur  
  • Platenie za kúpeľnu liečbu - podľa diagnózy / A, B, C /
   

 

Novela nariadenia vlády z 1. 9. 2006 :

- § 1 ods. 1a/ a ods 3.:

     pacienti neplatia u lekára v ambulancii 0, 66 Eur poplatok za návštevu a pri hospitalizácií neplatia 1, 66 Eur za každý deń v nemocnici či v liečebni pre dlhodobo chorých.

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky