• Úvod
  • Postcovidové centrum

Postcovidové centrum

 

Postcovidové centrum (PCC)

sa nachádza  na Poliklinickom oddelení pneumológie a ftizeológie (PO TaRCH), Ambulancia I, Pavilón ambulancií I. 

MUDr. Helena Leščišinová.

 

Post COVID-19 syndrómje súbor príznakov, ktoré pretrvávajú alebo sa vyvíjajú po 12 a viac týždňoch od vzniku ochorenia COVID-19, ktoré nie sú vysvetliteľné inou príčinou.

 

Praktický postup zaradenia a vyšetrenie pacienta v POSTCOVIDOVOM CENTRE (PCC):

 

Praktický lekár objedná pacienta na pneumologickú ambulanciu, s jasným oznámením, že žiada vyšetrenie v PCC pacienta s postcovidovým syndrómom (nepatrí sem akútny a postakútny stav).

Sestra v PCC objedná pacienta na určitý deň a hodinu na vyšetrenie na pneumologickej ambulancii.

 

Pacient príde na vyšetrenie na pneumologickú ambulanciu s:

- výmenným lístkom,

- zdravotnou dokumentáciou, ev. výpisom zo ZD,

- ak bol hospitalizovaný, donesie aj prepúšťaciu správu,

- RTG snímkom hrudníka - ak nemal za posledných 30 dní

- KO a dif, CRP, D-Dimér.

 

Pneumológ po vyšetrení a zhodnotení stavu rozhodne o ďalšom postupe zo strany pneumologickej a súčasne rozhodne o potrebe ďalších vyšetrení podľa príznakov (iba v rámci postcovidového syndrómu).

Ak pneumológ indikuje vyšetrenie na inej špecializovanej ambulancii, sestra objedná pacienta na danú ambulanciu na určitý dátum a čas, ktorý oznámi pacientovi.

 

Ordinačné hodiny pre PCC:

 

Pľúcna ambulancia - tel. 054 4788 474

 

Pondelok, streda, piatok 10:00 hod. – 12:00 hod.

 

 

Každý pacient s potrebou vyšetrenia v PCC, musí byť odoslaný najprv na pľúcnu ambulanciu.

 

 

Ďalšie pracoviská PCC, kam pľúcna ambulancia odosiela pacienta v prípade potreby:

-  Rehabilitačná ambulancia

-  Psychologická ambulancia

-  Psychiatrická ambulancia

-  Neurologická ambulancia

 

 

1. Ordinačné hodiny pre Post Covid - pacientov na rehabilitačnej ambulancii :

  Ambulancia  Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.

 

   Pondelok, Utorok, Piatok:  14:00 - 15:00 hod.

  Ambulancia  Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.

 

   Streda, Štvrtok:   14:00 - 15:00 hod.

Telefonicky objednávanie na t.č. 4788 591 v čase ordinačných hodín od 8:00 do 15:00 hod.

 

Vhodné vyšetrenia pre plánovanou RHB liečbou (vykoná pľúcna ambulancia):
1. saturácia O2 nad 90%,

2. spirometrické vyšetrenie pred plánovanou RHB liečbou na následné posúdenie funkčných parametrov po RHB liečbe

3. popis RTG pľúc za účelom plánovania lokalizovaného dýchania.

 

2. Psychologická ambulancia - tel.: 4788 422

 

     Utorok: 12.30 - 14.00 hod.

 

3. Psychiatrická ambulancia - tel.: 4788 477

 

     Utorok: 12:30 - 13:30 hod.

 

4. Neurologická ambulancia – tel.: 4788 514

 

     Pondelok až piatok: 14:00 - 15:00 hod.

 

Vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

   

                                                                    

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky