• Úvod
  • Poplatok za nadštandardnú službu

Poplatok za nadštandardnú službu

Oznamujeme Vám, že dňom 23. 5. 2011 na Oddelení všeobecnej chirurgieÚrazovej chirurgie ,Gynekologickopôrodníckom oddelení, Internom ,Geriatrickom oddelení a Jednodńovej ambulantnej starostlivosti v odbore Gastroenterológia  zavádzame poplatky za nadštandardnú službusume 5,-€ za 24 hod. / príplatok zahŕńa nezdravotnícke služby ako pranie a žehlenie bielizne, upratovanie, administratívne úkony a ďalšie a diétny režim pacienta / plánovaných operačných zákrokov a výkonov, ktoré definované zdravotnými poisťovňami ako osobitne hradené výkony.Deň prijatiaprepustenia sa počíta ako jeden deň.

Zdravotné poisťovne pri týchto výkonoch hradia nemocnici :

  1. Komplexné vyšetrenie pacienta lekárom realizujúcim výkonlekárom anestéziológom.
  2. Samotný výkon.
  3. Zabezpečenie samotnej zdravotnej starostlivostibezprostrednom období po výkone až do prepustenia pacienta do domácej starostlivosti.

Strava pri jednodňovej zdravotnej starostlivostiosobitne hradených výkonoch nie je súčasťou platby od zdravotných poisťovní.

Poplatok za nadštandardnú službu sa netýka pacientov,ktorých je poskytnutá  neodkladná zdravotná starostlivosť a u pacientov, ktorí hospitalizovaní na hore uvedených oddeleniach viac ako 96 hod. a u ktorých je preplácaná zdravotnými poisťovňami ukončená hospitalizácia.

Poplatok za nadštandardnú službu sa uhrádza formou preddavku na danom oddelení u vedúcej sestry oddelenia podľa predpokladanej dĺžky pobytuvyúčtovanie sa zrealizuje pri prepustení pacienta.