• Úvod
  • Poliklinické oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb

Poliklinické oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb

Poliklinické oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb sa nachádza v Pavilóne Ambulancii I.

 

Primár : MUDr. Helena Leščišinová
   
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 385
  Mobil :    0918 764 106
  e-mail : helenalescisinova@nsp-bardejov.sk
   
Staničná sestra : Silvia Pribulová
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 474
  e-mail : silviapribulova@nsp-bardejov.sk
   
  • Kalmetizačné pracovisko :
telefón : 054 / 4788 384