• Úvod
  • Pohotovostné služby

Pohotovostné služby

Oznamujeme Vám že od 1. 7. 2018 dochádza k zmenám poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS) v pohotovostných službách z dôvodu zmien v zákonoch ktoré schválila NR SR .

 

Informačná správa k akým zmenám dôjde

Akú pomoc vyhľadať a s akým zdravotným problémom navštíviť pohotovosť?

Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním ZS pri návšteve LSPP-APS, ÚPS a UP, ktoré sú stanovené zákonom 577/2004 Z.z.

Poplatky na detskej APS za stanovenie CRP z kapilárnej krvi

Okruh oslobodených od poplatkov za návštevu LSPP-APS

Okruh oslobodených od poplatkov za návštevu ÚPS a UP


 

Linka tiesňového volania: 112
 
- Záchranná zdravotná služba
- Hasičský zbor
- Polícia
 
Na toto číslo je možné volať bezplatne a nepretržite 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu: pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

 

 

Spojovateľka NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 054 / 4788 111
   
Vlastná ochrana NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 054 / 4788 666
na toto tel. číslo volajte v prípade, že po nezodvihnutí spojovateľky sa Vám nezapne automatický záznamník  

 

Ambulantná pohotovostná služba (APS) - (LSP )      
       
- pre dospelých 054 / 4788 157, 4724 4 44 ordinačné hodiny rozpis služieb
- pre deti a dorast 054 / 4788 136, 0917 586 460 ordinačné hodiny rozpis služieb

 

Urgentný príjem Telefón: Ordinačné hodiny:
     
- Interná pohotovosť 054 / 4788 607 7 dní v týždni / 24 hodín denne
- Chirurgická pohotovosť 054 / 4788 605 7 dní v týždni / 24 hodín denne
- Neurologická pohotovosť 054 / 4788 230 ordinačné hodiny

 

Ústavná pohotovostná služba    
     
- Detská pohotovosť 054 / 4788 122 ordinačné hodiny
- Gynekologická pohotovosť 054 / 4788 144 ordinačné hodiny
- Psychiatrická pohotovosť 054 / 4788 471 ordinačné hodiny

 

Stomatologická  
   
najbližší poskytovateľ: SK Dental, s.r.o., Levočská 44, Prešov ordinačné hodiny
   

 

Iné:      
       
- Dopravná zdravotná služba : Záchranná zdravotná služba SR, a.s. NONSTOP linka: 0650 555 111    
- Lekáreň Sv. Jakuba I. 054 / 4788 381 otváracie hodiny  
- Lekáreň Sv. Jakuba II. 054 / 4788 382 otváracie hodiny  
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky