• Úvod
  • Podporiť benefičnú myšlienku môže každý z nás

Podporiť benefičnú myšlienku môže každý z nás

Dňa 14. mája ( utorok ) 2019 o 15. 00 hod. sa v Spoločenskej miestnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov bude konať VII. ročník Benefičnej aukcie výtvarného umenia pod patronátom riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov MUDr. Mariána Petka, MPH a primárky Detského oddelenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov MUDr. Márie Medrickej v spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE s.r.o.

Výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude venovaný Detskému oddeleniu na kúpu špecializovaného polohovateľného detského lôžka pre pacientov - TOM 2, vhodného na intenzívnu starostlivosť. Lôžko bude slúžiť detským pacientom od 0-3 rokov.

 

Moderuje: Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD.

Súčasťou Benefičnej aukcie bude kultúrny program.

Prehliadka vystavených diel od 13. 00 hod. v Spoločenskej miestnosti NsP

 

Podporiť benefičnú myšlienku môžete aj vy a to:

- zaslaním príspevku priamo na účet NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

č.účtu: 045 118 04 50 - Slovenská sporiteľňa a.s.

SWIFT CODE:  GIBASK BX

IBAN : SK 9809000000000451180450

Variabilný symbol - je potrebné uviesť: BA 2019

- vkladom príspevku priamo v pokladni NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov - Pavilón riaditeľstva, prízemie

 

S úctou

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ

a

MUDr. Mária Medrická

primárka detského oddelenia

 

V prípade akýchkoľvek otázok a informácii, prosím kontaktujte:

tel.: 054 – 4788 640 – odd. marketingu,

mob.: 0908 443 422 – odd. marketingu,

e-mail: marketing@nsp-bardejov.sk

 

Benefičnú aukciu podporili:

 

- bosorka  tvorivá skupina - Mgr. Art. Juraj Bochňa Art. D.

- ZUŠ Michala Vileca

 

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky