• Úvod
  • Podporiť benefičnú myšlienku môže každý z nás

Podporiť benefičnú myšlienku môže každý z nás

 

Dňa 9. septembra( štvrtok ) 2021 o 15. 00 hod.

sa v Spoločenskej miestnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov bude konať

 

VIII. ročník Benefičnej aukcie výtvarného umenia

 

pod patronátom riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

MUDr. Mariána Petka, MPH a primára Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov MUDr. Patrika Miháľa v spolupráci s aukčnou spoločnosťou DARTE s.r.o.

 

Výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude venovaný

Oddeleniu všeobecnej a úrazoej chirurgie  na kúpu

prístroja Elektrodermatom

prístroj bude slúžiť pri zavedení nového operačného postupu u chirurgických a traumatologických pacientov – zakrývanie defektov mäkkých tkanív u pacientov s dekubitmi, po úrazoch a pod.

 

Moderuje: Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD.

 

Prehliadka vystavených diel od 13. 00 hod. v Spoločenskej miestnosti NsP

 

Benefičné aukcie pre Bardejovskú nemocnicu

 

 

Podporiť benefičnú myšlienku môžete aj vy a to:

 

- zaslaním príspevku priamo na účet NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

č.účtu: 045 118 04 50 - Slovenská sporiteľňa a.s.

SWIFT CODE:  GIBASK BX

IBAN : SK 9809000000000451180450

Variabilný symbol - je potrebné uviesť: BA 2021

- vkladom príspevku priamo v pokladni NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov - Pavilón riaditeľstva, prízemie

 

S úctou

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ

a

MUDr.Patrik Miháľ

primár OVaÚCH

 

V prípade akýchkoľvek otázok a informácii, prosím kontaktujte:

tel.: 054 – 4788 640 – odd. marketingu,

mob.: 0908 443 422 – odd. marketingu,

e-mail: marketing@nsp-bardejov.sk

 

Benefičnú aukciu podporili:

 

- Mgr. Art. Juraj Bochňa Art. D.

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky