Poďakovanie

Dovoľte nám touto cestou poďakovať sa Vám ,ktorí ste nám pomohli a  darovali ochranné osobné pracovné pomôcky pre našich zdravotníkov - ktorí každý deň pomáhajú „v prvej línii “.

 

Ing. Miroslav Matys

p. Ján Petrišin

Dôvera zdravotná posťovňa , a.s.

f. Richelieu

f. Trim leader

p. Mária Kapecová

Kaviareň BAŠTA - p. Daniel Marcin

Centrálna obstarávacia agentúra, Nitra

p. Karol Krajník

TESCO STORES SR

CLEANING s.r.o., Banská Bystrica

Trenčianske minerálne vody, a.s.

Union, zdravotná poisťovňa, a.s.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

PHILIP MORRIS SLOVAKIA

Žiaci V. ZŠ v Bardejove

CAFEPOINT

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku

PSK

Volkswagen Slovensko

JULIO s.r.o.

ZET INVEST s.r.o.

 

 

Ďakujeme že nám pomáhate pomáhať

 

S úctou

 

zdravotníci NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

a

 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ, n.o.