• Úvod
  • Pľúcne vyšetrenie

Pľúcne vyšetrenie

Pľúcne vyšetrenie

Vyšetrenie zamerané na odhalenie chorôb dýchacieho ústrojenstva. Napomáha presnému a včasnému určeniu príčin respiračných ťažkostí a ochorení. Súčasťou vyšetrenia je aj zhotovenie RTG snímky a spirometria.

Fajčiari majú možnosť objednať sa na odvykaciu antinikotínovú liečbu.